תנאי השימוש באתר קרואטיה שלי המדריך המלא למטייל

השימוש באתר "קרואטיה שלי" מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. בכניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.
תנאים אלה חלים על כל הנושאים באתר, כגון : עמודים, פוסטים, גלריות, סרטונים, בלוגים וכו'.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשבים, טבלטים, סלולאר ובכל מכשיר תקשורת אחר.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים גם לנשים.
בתקנון זה:

"האתר":

אתר "קרואטיה -שלי" / "קרואטיה שלי" / "croatia-sheli" שכתובתו www.croatia-sheli.com

"תוכן/ תכנים":

מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, שרטוט, ציור, סרטון, איור, קובץ קול, שיר, מנגינה, קובץ מוזיקלי, יישומים, כתבות, סקירות, תוכנה, נתונים, מזג אוויר, תרשים, צילום, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן, אייקונים, גיפים וכיוצ"ב תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.

זכויות באתר:

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם מהחברה ו/או מטעמה, זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים לחברה במלואם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל.
התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש / הגולש בלבד, ואין לעשות בתכנים שימוש אחר כלשהו, למשל שימוש מסחרי, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור של החברה, בכתב ומראש.

שימוש באתר:

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם – (AS IS) בהתאם להחלטת החברה ובכך לא תהיה למשתמש כל דרישה, טענה או תביעה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים ו/או השירותים באתר, המגבלות שלהם, התאמתם לצרכים של המשתמש, יכולותיהם או התגובות שיעוררו בעת הפרסום באתר ואחריו. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר כולו, ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
למשתמש ידוע כי כלי התכנים המוצגים באתר, ותכנים ו/או מידע שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. החברה אינה אחראית לתכנים ו/או המידע ולתוצאות, ישירות או עקיפות אשר עלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיו.
החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר – אמינותם, דיוקם, התכנים באתר והשפעתם על המחשבים ו/או מכשירי תקשורת למינהם של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, אובדן רווח, הפסד, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצ"ב ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

כל הקישורים באתר לאתרים אחרים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין החברה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, דיוקם, אמינותם, חוקיותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד.
כמו כן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר אשר יגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

כל הפרסומות והמידע המסחרי, מטעמם של מפרסמים שונים איננה תחת אחריות החברה והחברה אינה אחראית לתוכן הפרסומות, המודעות המידע הפרסומי וההצעות המסחריות המתפרסמים באתר או לכל תוצאה עקב הסתמכות עליהם או שימוש בהם. האחריות הבלעדית לתוכן הפרסומי והמסחרי שבאתר חלה על המפרסמים. האתר איננו מעודד ו/או ממליץ על רכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר. החברה אינה צד לעסקה כלשהי הנקשרת עקב פרסום המודעה באתר .

החברה רשאית לסגור את האתר בכל עת וכמו כן לשנות את תכניו, מראהו, כליו,כמו כן ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכל שינוי המתבצע באתר.
החברה לא מתחייבת שהגלישה באתר תינתן ללא הפסקות, הפרעות, תקלות, כשל בחומרה, בתקשורת ובתוכנה. כמו כן, החברה לא תהא אחראית על כל נזק ישר או עקיף ו/או עוגמת נפש עקב כך.
החברה אינה אחראית לכל אובדן של מידע ו/או תכנים כלשהם.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין ענין הנוגע לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות ת"א והמרכז.

מידע כללי:

Croatia-sheli.com© Copyright תנאי שימוש קרואטיה שלי - המדריך המלא למטייל